www.ypnh.net > 窈窕淑女君子好逑全文

窈窕淑女君子好逑全文

拼音如下: 关关雎鸠,guān guān jū jiū 在河之洲。zài hé zhī zhōu 窈窕淑女,yǎo tiǎo shū nǚ 君子好逑。jūn zǐ hǎo qiú 参差荇菜,cēn cī xìng cài 左右流之。 zuǒ yoù líu zhī 窈窕淑女,yǎo tiǎo shū nǚ 寤寐求之。 wù mèi qiú zhī 求之不...

窈窕淑女,君子好逑是先秦诗经《国风·周南·关雎》里的诗句,全诗原文如下: 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友...

意思是:那美丽贤淑的女子,是君子的好配偶。 拼音为:yǎo tiǎo shū nǚ,jūn zǐ hǎo qiú。 具体释义: 1、窈窕(yǎo tiǎo)淑女:贤良美好的女子。窈窕,身材体态美好的样子。窈,深邃,喻女子心灵美;窕,幽美,喻女子仪表美。淑,好,善良。 2...

念三声,hǎo。 窈窕淑女,君子好逑意思是:美丽贤淑的女子,真是君子好配偶。 好: 作形容词,音为hǎo,意为:(1)、貌美。(2)、优良 (3)、友爱 (4)、健康 (5)、容易 作动词,音为 hào,意为:爱好、喜欢 在本句中“好”为形容词,所以读...

这是出自《诗经》当中的一句话,有关解释如下: 一、原文: 《国风·周南·关雎》 关关雎鸠,在河之洲。 窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。 窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。 悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。 窈窕...

意思是:那美丽贤淑的女子,是君子的好配偶。 出自《诗经关雎》 原诗选段: 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 译文: 关关和鸣的雎鸠,相伴在河中的小洲。那美丽贤淑的女子,是君子的好配偶...

关关鸣叫的水鸟, 栖居在河中沙洲. 【原文】 关关雎鸠①,在河之洲②. 窈窕淑女③,君子好逑④. 参差荇菜⑤,左右流之⑥. 窈窕淑女,寤寐求之⑦. 求之不得,寤寐思服⑧. 悠哉悠哉⑨,辗转反侧⑩. 参差荇菜,左右采之. 窈窕淑女,琴瑟友之⑾. 参差荇菜,左右毛之⑿. 窈...

青青子衿,悠悠我心” 出处:《诗经·郑风·子衿》, 翻成白话文:青青的是你衣襟 悠悠的是我的心 .翻译:你那青青的衣领啊,深深萦回在我的心灵. 对心目中的追求表达出非常的向往. 后来曹操在《短歌行》中引用的一句:青青子衿,悠悠我心,但为君故,沉...

这是诗人对河边采摘荇菜的美丽姑娘的恋歌。 《关雎》是《风》之始也,也是《诗经》第一篇。古人把它冠于三百篇之首,说明对它评价很高。《史记·外戚世家》曾经记述说:“《易》基乾坤,《诗》始《关雎》,《书》美厘降……夫妇之际,人道之大伦也。...

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com