www.ypnh.net > 窈窕淑女君子好逑全文

窈窕淑女君子好逑全文

窈窕淑女,君子好逑是先秦诗经《国风·周南·关雎》里的诗句,全诗原文如下: 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友...

拼音如下: 关关雎鸠,guān guān jū jiū 在河之洲。zài hé zhī zhōu 窈窕淑女,yǎo tiǎo shū nǚ 君子好逑。jūn zǐ hǎo qiú 参差荇菜,cēn cī xìng cài 左右流之。 zuǒ yoù líu zhī 窈窕淑女,yǎo tiǎo shū nǚ 寤寐求之。 wù mèi qiú zhī 求之不...

意思是:关关和鸣的雎鸠,相伴在河中小洲。美丽贤淑的女子,真是君子好配偶。 写一个“君子”对“淑女”的追求,写他得不到“淑女”时心里苦恼,翻来覆去睡不着觉;得到了“淑女”就很开心,叫人奏起音乐来庆贺,并以此让“淑女”快乐。 出处:语出《诗·周...

意思是:那美丽贤淑的女子,是君子的好配偶。 拼音为:yǎo tiǎo shū nǚ,jūn zǐ hǎo qiú。 具体释义: 1、窈窕(yǎo tiǎo)淑女:贤良美好的女子。窈窕,身材体态美好的样子。窈,深邃,喻女子心灵美;窕,幽美,喻女子仪表美。淑,好,善良。 2...

【原文】 关关雎鸠①,在河之洲②。 窈窕淑女③,君子好逑④。 参差荇菜⑤,左右流之⑥。 窈窕淑女,寤寐求之⑦。 求之不得,寤寐思服⑧。 悠哉悠哉⑨,辗转反侧⑩。 参差荇菜,左右采之。 窈窕淑女,琴瑟友之⑾。 参差荇菜,左右毛之⑿。 窈窕淑女,钟鼓乐...

念三声,hǎo。 窈窕淑女,君子好逑意思是:美丽贤淑的女子,真是君子好配偶。 好: 作形容词,音为hǎo,意为:(1)、貌美。(2)、优良 (3)、友爱 (4)、健康 (5)、容易 作动词,音为 hào,意为:爱好、喜欢 在本句中“好”为形容词,所以读...

关关鸣叫的水鸟, 栖居在河中沙洲. 【原文】 关关雎鸠①,在河之洲②. 窈窕淑女③,君子好逑④. 参差荇菜⑤,左右流之⑥. 窈窕淑女,寤寐求之⑦. 求之不得,寤寐思服⑧. 悠哉悠哉⑨,辗转反侧⑩. 参差荇菜,左右采之. 窈窕淑女,琴瑟友之⑾. 参差荇菜,左右毛之⑿. 窈...

“窈窕淑女,君子好逑,求之不得,辗转反侧。”,这句话的下一句是: 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。 【出处】:《诗.周南.关罘 【时间】:西周初期至春秋中叶 【原文】: 关关雎鸠,在河...

原句是诗经《关雎》里很经典的诗句,英文可以对照下:)~ “关关雎鸠, 在河之洲。 窈窕淑女, 君子好逑。” A ragged fringe is the floating-heart, left and right we trail it: that mild-mannered good girl, awake, asleep, I search for her.

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com