www.ypnh.net > 窈窕淑女君子好逑全文

窈窕淑女君子好逑全文

拼音如下: 关关雎鸠,guān guān jū jiū 在河之洲。zài hé zhī zhōu 窈窕淑女,yǎo tiǎo shū nǚ 君子好逑。jūn zǐ hǎo qiú 参差荇菜,cēn cī xìng cài 左右流之。 zuǒ yoù líu zhī 窈窕淑女,yǎo tiǎo shū nǚ 寤寐求之。 wù mèi qiú zhī 求之不...

【原文】 关关雎鸠①,在河之洲②。 窈窕淑女③,君子好逑④。 参差荇菜⑤,左右流之⑥。 窈窕淑女,寤寐求之⑦。 求之不得,寤寐思服⑧。 悠哉悠哉⑨,辗转反侧⑩。 参差荇菜,左右采之。 窈窕淑女,琴瑟友之⑾。 参差荇菜,左右毛之⑿。 窈窕淑女,钟鼓乐...

窈窕淑女,君子好逑是先秦诗经《国风·周南·关雎》里的诗句,全诗原文如下: 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友...

这个音很难注,古今有好多异读。比如 乐,古读 药 ,现在一般注 勒,再比如 服 古读 逼 ,差别很大,我手上有一本《毛诗古音考》,体现了作者全部的古音学思想,在我国古音学研究史上占有极其重要的地位。作者首次提出了古音时地观,纠正了历来...

关关鸣叫的水鸟, 栖居在河中沙洲. 【原文】 关关雎鸠①,在河之洲②. 窈窕淑女③,君子好逑④. 参差荇菜⑤,左右流之⑥. 窈窕淑女,寤寐求之⑦. 求之不得,寤寐思服⑧. 悠哉悠哉⑨,辗转反侧⑩. 参差荇菜,左右采之. 窈窕淑女,琴瑟友之⑾. 参差荇菜,左右毛之⑿. 窈...

意思是:那美丽贤淑的女子,是君子的好配偶。 拼音为:yǎo tiǎo shū nǚ,jūn zǐ hǎo qiú。 具体释义: 1、窈窕(yǎo tiǎo)淑女:贤良美好的女子。窈窕,身材体态美好的样子。窈,深邃,喻女子心灵美;窕,幽美,喻女子仪表美。淑,好,善良。 2...

窈窕淑女,君子好逑,出自《国风·周南·关雎》。 1、诗句解释 (1)“窈窕淑女,君子好逑”意思是:美丽贤淑的女子,真是君子好配偶。 (2)窈窕,身材体态美好的样子。窈,深邃,喻女子心灵美;窕,幽美,喻女子仪表美。淑,好,善良。 (3)好逑...

大意就是说 : 雎鸠鸟在河边鸣叫,那娴静美丽的女子啊,是男子的好配偶。 关关雎鸠,在河之洲 这一句是诗经中典型的“兴”的用法,是用来引起后一句的。 窈窕淑女,君子好逑 是说娴静美丽的女子,是男子的好配偶。 “逑” 配偶的意思。

“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。”这句话出自周朝第一部诗歌总集《诗经》中的第一首诗《国风·周南·关雎》,作者名不详。 此诗在艺术上巧妙地采用了“兴”的表现手法。首章以雎鸟相向合鸣,相依相恋,兴起淑女陪君子的联想。以下各章,又...

念三声,hǎo。 窈窕淑女,君子好逑意思是:美丽贤淑的女子,真是君子好配偶。 好: 作形容词,音为hǎo,意为:(1)、貌美。(2)、优良 (3)、友爱 (4)、健康 (5)、容易 作动词,音为 hào,意为:爱好、喜欢 在本句中“好”为形容词,所以读...

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com