www.ypnh.net > 《学弈》文言文翻译答案是什么?

《学弈》文言文翻译答案是什么?

通过弈秋教两个人学下棋的事,说明了做事要专心致志,不能三心二意的道理. 原文: 弈秋,通国之善弈者也.使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之.虽与之俱学,弗若之矣.为是其智弗若与?曰:非然也. 大意: 弈秋,是全国最擅长下棋的人.一次,弈秋教两个人下棋,其中一个人聚精会神,专心致志地听弈秋的教导;另一个人虽然也在听,但是一直想着天上会有天鹅飞来,想要拉弓搭箭把它射下来.虽然两人在一起学棋,但后者却不如前者学得好.难道是因为他的智力不如前一个人吗?回答说:不是这样的.

《弈秋》选自《孟子告子上》,寓言名为“学弈”.孟子是在什么情况下讲这个寓言的?很有必要说一说.这则寓言前面是这样的:孟子曰:“无或乎王之不智也.虽有天下易生之物也,一日暴之,十日寒之,未有能生者也.吾见亦罕矣,吾

【原文】 学弈 弈秋,通国之善弈者也.使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之.虽与之俱学,弗若之矣.为是其智弗若与?曰:非然也. 【译文】 弈秋是全国最会下棋的人.

1. 译文:弈秋是全国棋艺最好的人.有两个人请他教他们下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的教导;而另一个人虽然在听着,可是他心里总以为有天鹅要飞过来,想拿弓箭去射它.这样虽然他同前一个人一起学习,却学得不如前一个.能说

原文弈秋,通国之善弈者也.使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之.虽与之俱学,弗若之矣.为是其智弗若与?曰:非然也.译文弈秋是全国最会下棋的人.让弈秋教两个人下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的教导;而另一个人虽然在听着,可是他心里总以为有天鹅要飞过来,想拿弓箭去射它.这样,虽然他同前一个人一起学习,却学得不如前一个.能说这是他的聪明才智不如前一个人吗?我说:不是这样的.

学弈 这篇文言文通过弈秋教两个人学下围棋的事,说明了学习必须专心致志,绝不可三心二意的道理.文章先说弈秋是全国最善于下围棋的人,然后讲假如让弈秋教两个学习态度不同的人下围棋,学习效果也截然不同,最后指出这两个人学习结果不同,并不是因为在智力上有多大差别

弈秋是全国最善于下围棋的抄人.让弈秋教导两个人下围棋,其中一人专心致志的学习,只听弈秋的教导;另一个人虽然也在听弈秋的教导,却一心以袭为有天鹅要飞来,想要拉弓箭知去把它射下来.虽然和前一个人一起学棋,但棋艺不如前一个人好.难道是因为他的智力不如前一个人吗?说:不是这样的道.

一、《学弈》译文:弈秋是全国擅长下棋的人.让弈秋教导两个人下棋,其中一人专心致志的学习,只听弈秋的教导;另一个人虽然也在听弈秋的教导,却一心想着有大雁将要飞来,想要取来弓箭将它射下来.虽然他们二人一起学习下棋,但后

学弈 《孟子告子》 弈秋,通国之善弈者也.使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟(wéi)弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄(hú)将至,思援弓缴(zhuó)而射之.虽与之俱学,弗(fú)若之矣(yǐ).为是其智弗若与(yú)?曰

原文 弈秋,通国之善弈者也.使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之.虽与之俱学,弗若之矣.为是其智弗若与?曰:非然也. 译文 弈秋是全国最会下棋的人.让弈秋教两个人下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的教导;而另一个人虽然在听着,可是他心里总以为有天鹅要飞过来,想拿弓箭去射它.这样,虽然他同前一个人一起学习,却学得不如前一个.能说这是他的聪明才智不如前一个人吗?我说:不是这样的.

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com