www.ypnh.net > "不要动我"……广东话怎么说

"不要动我"……广东话怎么说

1.唔好郁我。 2.唔好整我。

郁. 比如:你别动我的东西. 粤语:你唔好郁我D嘢.

“不要动”“不许动”粤语:唔好郁。 “唔好”:不要、不可以; “郁”:动的粤语谐音。

你好,以上句子译成粤语是:我广东话讲得吾好请你吾好成日同我讲广东话啦!好吾好。以上为国语翻译粤语。如果满意回答请采纳!

洗唔洗周围行吓咁啊? 音:sai m sai zau wai hang hah gam ah? 洗唔洗:要不要,用不用 行:动词,走 吓:副词,一下 咁:副词,这样,那样,如此,这般,这麼,那麼

不要动不动就生气 唔好郁(音youg)啲多就发嬲

给你一个《粤语在线发声字典》,打开网页后,在左边的工具兰中,你可以输入你要读的单词(繁体字),或者输入对应和音标,你自己找一下: http://arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-can/ 翻译:不用----唔使 不要-----唔要、唔好 例句:今晚唔使等我落...

日常用语: 1(普)你好 (粤) 你好! 2(普)在那里呀 (粤)系边度呀 3(普)现在是2点。 (粤)衣家系两点 4(普)你在干什么? (粤)你系度做乜啊 5(普)你吃饭了没? (粤)你食左饭未啊 6(普)你叫什么名字? (粤)你叫咩名啊 7(普...

某恼啦

你唔好再甘样对我,我好难过或你唔好再呢样对我,我好唔好受.

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com