www.ypnh.net > "不要动我"……广东话怎么说

"不要动我"……广东话怎么说

1.唔好郁我。 2.唔好整我。

“不要动”“不许动”粤语:唔好郁。 “唔好”:不要、不可以; “郁”:动的粤语谐音。

你好,以上句子译成粤语是:我广东话讲得吾好请你吾好成日同我讲广东话啦!好吾好。以上为国语翻译粤语。如果满意回答请采纳!

普:你不相信我 粤:你唔 信 我

给你一个《粤语在线发声字典》,打开网页后,在左边的工具兰中,你可以输入你要读的单词(繁体字),或者输入对应和音标,你自己找一下: http://arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-can/ 翻译:不用----唔使 不要-----唔要、唔好 例句:今晚唔使等我落...

日常用语: (普)现在是2点。(粤)衣家系两点 (普)你在干什么?(粤)你系度做乜啊? (普)你吃饭了没?(粤)你食左饭未啊? (普)你叫什么名字?(粤)你叫咩名啊? (普)谢谢(粤)唔该 (普)对不起/不好意思(粤)对唔住/唔好意思 ...

该种问题应该去专门教授粤语嘅贴去问,专登开一贴是为不妥。回答你,就讲答我好感动

某恼啦

你是哪里人:你系边度人 你说什么:你讲咩 我都听不懂:我都听唔明 系:系动词,表肯定,是 边度:疑问词,哪里 讲:动词,说 咩:泛指代词,什么 明:动词,明白,懂得

您好亲,不要把我一个人丢下用粤语翻译成:唔好将我一个人掉底。 如果亲想知道更多粤语的读法和写法,请下载百度客户端,希望能帮到亲。

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com